Akredo Sp. z o. o. [email protected] 0.00
ul. Postępu 14 Warszawa Mazowieckie 02-676 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Wakacje kredytowe: kiedy, dla kogo, czy warto?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Ocena: 4,50 / 10 osób

Wakacje kredytowe, czyli odroczenie w całości spłaty raty kapitałowo-odsetkowej kredytu to produkt w wybranych bankach, który może nam pomóc w opanowaniu przejściowych trudności w domowym budżecie. Gdzie możemy wnioskować o wakacje kredytowe, jakie są ich koszty, kiedy nam się opłacą i czy warto z nich skorzystać?

Spójrzmy prawdzie w oczy – już sama sytuacja posiadania kredytu gotówkowego czy hipotecznego nie należy do najbardziej komfortowych. Zobligowani jesteśmy do określonego reżimu w pilnowaniu domowego budżetu, sztywnego harmonogramu spłat, terminowości, comiesięcznych konsekwencji. Przestajemy folgować sobie niefrasobliwymi zakupami, mówimy „nie” spontanicznej zmianie pracy czy dalszym podróżom, odkładając większe wydatki na bliżej nieokreślone „później”. Wszystko po to, by nie wywoływać wilka z lasu, nie ryzykować brakiem środków na kolejną ratę (co może się wiązać z poważnymi konsekwencjami w banku), trzymając się dziarsko ustalonego planu spłaty rat. 

Wiemy jednak, że nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, a konieczne choć nieplanowane wydatki zdarzyć się mogą w każdej chwili. Kiedy więc decyzja o kredycie (ale i realizacji celów szybciej niż na emeryturze) zapadła, warto wiedzieć o mechanizmach bankowych, które mogą nam pomóc gdy domowa sytuacja ekonomiczna nie będzie tak uporządkowana i prosta, jak by nam się mogło wydawać. Bo przecież zawsze jest jakieś wyjście.

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe

 

Wakacje kredytowe to produkt bankowy, który na określonych warunkach umożliwia odroczenie w całości spłaty raty kapitałowo-odsetkowej kredytu gotówkowego lub hipotecznego. Wakacje kredytowe przyznawane są na różny czas, nie w każdym banku i na odrębnych warunkach. Nie jest to też usługa „na żądanie”. Każdy bank uzgadnia indywidualnie czas pomiędzy kolejnymi wakacjami w spłacie rat. Oferty poszczególnych banków mogą się znacznie różnić w kwestii odraczania spłat rat, o czym warto wiedzieć wcześniej, jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej. W niektórych bankach pod nazwą „wakacji kredytowych” otrzymamy ofertę karencji spłaty raty kredytu, co w praktyce oznacza zupełnie inny mechanizm bankowy (o różnicach w dalszej części artykułu).

Dla kogo są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe, chociaż brzmią bardzo optymistycznie, są tylko pewną furtką, z której korzystać powinniśmy wyłącznie w sytuacjach awaryjnych nagłej utraty płynności finansowej (np. utrata pracy, poważna choroba, problemy rodzinne, pojawienie się dziecka). Nadużywanie tego wariantu na np. uzyskanie swobodnej gotówki na okres wakacji czy większe zakupy, może zamknąć nam możliwość „miękkiego lądowania” w sytuacji kryzysowej. A jak wiadomo, kryzysów nie da się przewidzieć i zazwyczaj „atakują znienacka”. 

Wakacje kredytowe przyznawane są także na różnych warunkach, nie w każdym banku i nie każdemu klientowi. Największe szanse mają klienci wzorowi, a więc tacy którzy nigdy wcześniej nie mieli kłopotów z terminową spłatą raty, bezbłędnie i prawidłowo wywiązując się z podpisanej z bankiem umowy kredytowej. Jednym z podstawowych warunków uzyskania wakacji kredytowych jest bowiem terminowa spłata minimum pierwszych 12 rat kredytu.

Wakacje kredytowe: czy to się opłaca?

Kiedy korzystać z wakacji kredytowych?

 

O tym, czy wakacje kredytowe są opłacalne czy nie, czasem nie mamy możliwości zdecydować. W sytuacji awaryjnej (utraty pracy, przewlekłej choroby, problemów rodzinnych, pojawienia się dziecka) możemy nie mieć wyboru i by nie ryzykować większych problemów w relacji z bankiem, skorzystanie z wakacji kredytowych stać się może jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Z punktu widzenia czasu, jaki dzięki wakacjom kredytowym zyskujemy na opanowanie przejściowego kryzysu w domowym budżecie, jest to zawsze sytuacja opłacalna. Nieinformowanie banku o spodziewanych kłopotach w spłacie raty jest zdecydowanie gorszym wyjściem, nie pozbawionym poważnych konsekwencji (z cofnięciem decyzji kredytowej włącznie).

Ile kosztują wakacje kredytowe?

Sama idea wakacji kredytowych zakłada odroczenie spłaty raty kredytu w określonym czasie. Odroczenie spłaty przewidziane wakacjami kredytowymi wiąże się z jednym z następujących wariantów rozwiązań:

  • wydłużeniem okresu kredytowania, czyli czasu spłaty naszego kredytu o kolejne miesiące (o ile nie spłacamy kredytu w wersji z maksymalnym okresem spłaty); w tym wariancie płacimy tą samą kwotę rat, tylko dłużej;
  • wzrostem wysokości kolejnych rat, czyli rozłożeniem odroczonej w spłacie wysokości rat/-y kredytu proporcjonalnie na kolejne następujące po sobie raty w harmonogramie spłaty (ewentualnie na określoną liczbę rat, zachowując poprzednią wysokość następnych rat pozostałych do spłaty po wyrównaniu różnicy); w tym wariancie płacimy przez taki sam okres czasu, ale wyższą ratę
  • doliczenie odroczonych rat do ostatniej raty przewidzianej umową kredytową; ten wariant zakłada, że płacimy tyle samo przez taki sam okres czasu, a zaległe raty regulujemy jednorazowo wraz z ostatnią ratą kredytu;
  • indywidualne warunki wakacji kredytowych; taki wariant występuje nie w każdym banku i zarezerwowany jest zazwyczaj dla długoletnich i wzorowych klientów banku; umożliwia negocjacje warunków spłaty odsetek powstałych na skutek wakacji kredytowych; przywilej ten obostrzony jest jednak pewnymi konsekwencjami, jak np. dodatkową opłatą za ich udzielenie lub warunkującą przyznanie wakacji kredytowych obligatoryjną ilością spłaconych wcześniej rat.

We wszystkich przypadkach kosztem wakacji kredytowych będzie wzrost odsetek wynikających albo z wydłużonego czasu spłaty całości kredytu, albo zmiany wysokości kolejnych rat. Zmianie ulega zatem całkowity koszt naszego kredytu poprzez wzrost kosztów odsetkowych. Wysokość narosłych w ten sposób odsetek można próbować negocjować, w niektórych bankach jest taka możliwość. Mniej nas też będą kosztować odsetki, gdy pozostało nam stosunkowo dużo rat do końca spłaty kredytu (im więcej rat do spłaty, tym o mniejszą kwotę raty wzrosną w rozliczeniu miesięcznym). Może się także zdarzyć, że konkretny bank nalicza sobie dodatkową opłatę za sam fakt udzielenia wakacji kredytowych – miejmy więc i na to baczenie, już podczas czytania umowy o kredyt.

lub
Wypełnij wniosek

Kiedy i ile razy można skorzystać z wakacji kredytowych?

O tym czy i ile razy możemy skorzystać z wakacji kredytowych, decydują zapisy konkretnej umowy kredytowej – inne dla każdego banku. Zazwyczaj jest to możliwe po spełnieniu pewnych warunków (np. spłacie minimum pierwszych 12 rat kredytu), w ograniczonej częstotliwości – raz na rok lub raz w ciągu całego okresu trwania umowy kredytowej. Nie jest to jednak oferta „na żądanie”, a czas pomiędzy jednym a drugim odroczeniem spłaty raty kredytu może (w zależności od ilości odraczanych rat, naszej indywidualnej sytuacji finansowej i polityki danego banku) wynosić od jednego roku do… wyłącznie jednego razu podczas całego okresu trwania naszego zobowiązania.

Ile trwają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe i ciąża

 

Okres, na jaki bank pozwoli nam zawiesić spłatę rat zobowiązania, wynosi od 1 miesiąca do nawet 12 miesięcy, w zależności od banku i naszej indywidualnej sytuacji. Niektóre banki oferują jednorazowo 6-miesięczny wariant wakacji kredytowych, jak np. Alior Bank i możliwość korzystania z tej opcji na łączny okres 5 lat w ciągu całego okresu kredytowania. Na okoliczność pojawienia się dziecka, bank BPH z kolei przewiduje możliwość odroczenia spłaty raty kredytu na okres do 3 miesięcy przy wniosku złożonym minimum 6 m-cy przed planowanym porodem / adopcją. W Banku Pekao S.A. „wakacjować się” możemy nawet przez 12 miesięcy, ale tylko 2 razy w ciągu całego okresu trwania umowy kredytowej. Trochę więcej wakacji czeka nas w Banku Pocztowym – jednorazowo odroczyć spłatę raty kapitałowo-odsetkowej możemy na 12 miesięcy, a łącznie manewr ten wykonać możemy na aż 18 miesięcy podczas całego okresu trwania umowy kredytowej. Zawieszamy tam też spłatę na skutek wniosku złożonego tylko 10 dni przed terminem spłaty kolejnej raty. W Raiffeisen Polbank wakacje kredytowe możliwe są tylko raz, za to dwa razy w ciągu trwania spłaty kredytu bank daje nam możliwość regulowania miesięcznej wysokości spłacanej raty.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Umowa kredytowa

 

Aby skorzystać z wakacji kredytowych i odroczenia rat, wystarczy złożyć wniosek do banku w którym mamy kredyt i na zasadach określonych w naszej umowie kredytowej zawnioskować o interesujący nas okres opóźnienia spłaty rat i ich ilość. Pragmatycznie i bez tłumaczenia – w większości banków podawanie powodów opóźnienia raty nie jest wymagane, w przeciwieństwie do opóźnień w spłacie rat, o których nie poinformujemy banku z wyprzedzeniem. Wówczas podanie racjonalnego powodu w odpowiedzi na zapytanie banku może zaważyć na dalszych warunkach udzielanego nam kredytu. Zazwyczaj dwa nieusprawiedliwione opóźnienia w spłacie rat skutkować mogą poważnymi konsekwencjami, np. odstąpieniem banku od warunków umowy kredytowej i żądania zwrotu pożyczonej kwoty w całości. Takich sytuacji lepiej unikać, gdyż każde nieusprawiedliwione opóźnienie w spłacie raty zostaje także odnotowane w BIK mogąc zagrozić naszej zdolności kredytowej i wiarygodności jako klienta dla banków w przyszłości. Wnioski, w zależności od banków, składamy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem (BPH), lub tylko 10 dni przed planowanym terminem spłaty najbliższej raty (Bank Pocztowy).

Co to jest karencja w spłacie raty?

Karencja w spłacie raty

 

Karencja, w odróżnieniu od wakacji kredytowych, dotyczy odroczenia w spłacie jedynie części kapitałowej wchodzącej w skład raty kredytu. Oznacza to, iż w miesiącu objętym karencją, nadal zobligowani jesteśmy uiścić odsetki wpisane w kwotę raty, a odroczeniu podlega jedynie spłata części kapitałowej. Jest to rozwiązanie bardziej popularne niż wakacje kredytowe i łatwiejsze w uzyskaniu. Pamiętać jednak należy, że stanowi tylko częściową „ulgę” w miesięcznej spłacie rat powziętego kredytu, w dodatku zupełnie nie opłacalną na początku spłacania kredytu. Dlaczego? Początkowo odsetki wpisane w raty kredytu stanowią lwią część spłacanego zobowiązania, pochłaniając nawet 3/4 wysokości raty. Jest to więc rozwiązanie zasadne jedynie w trzech sytuacjach:

  • pod koniec trwania umowy kredytowej (gdy odsetki są już spłacone, a do uregulowania zostaje nam jedynie część kapitałowa powziętego kredytu),
  • po przekroczeniu połowy okresu kredytowania (wówczas zdecydowana część odsetek jest już uregulowana i stanowi mniejszy ułamek raty kredytu względem części kapitałowej),
  • w sytuacji, gdy spłacamy kredyt z ratami malejącymi (wówczas sposób rozłożenia części kapitałowej i odsetkowej pozwala na szybsze rozliczenie się z odsetek, szybciej niż w wariancie kredytu z ratami stałymi).

Karencja, podobnie jak wakacje kredytowe, udzielana jest na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy (w zależności od banku), a spłata zawieszonej karencją części kapitałowej raty odbywa się analogicznie jak spłata odroczonej raty na skutek wakacji kredytowych – poprzez rozłożenie kwoty na kolejne raty zwiększając ich wielkość lub wydłużając okres spłaty całego kredytu o kolejne miesiące.


lub
Wypełnij wniosek
2017.01.18 | Oceń artykuł
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]