Kapitalizacja Odsetek — wzór i wyjaśnienie
akredo.plOszczędnościKapitalizacja Odsetek — wzór i wyjaśnienie

Kapitalizacja Odsetek — wzór i wyjaśnienie

Zakładając lokatę, otrzymujesz ofertę oprocentowania zawartych na niej środków, gwarantując dodatkowy dochód. To, jak często odsetki dodawane są do przechowywanych przez ciebie środków, jest określane jako ich kapitalizacja. W tym artykule wytłumaczymy, na czym ona polega, jak ją obliczyć i jaki ma realny wpływ na twoje przychody.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym jest kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek określa czas, po którym wartość konta powiększana jest o część oprocentowania. Korzystając z oferty z oszczędnościowej, otrzymujesz gwarancję przychodu uzależnionego od kwoty posiadanych lub zainwestowanych przez ciebie środków. Zyskowność tego oprocentowanie zależy w dużej mierze od tego, jak często zostaje ono doliczone do twoich środków w ramach procentu składanego.

Procent składany jest metodą oprocentowania konta, w której uzyskiwane środki wzrastają z biegiem czasu, ponieważ każda otrzymana suma podnosi wartość następnej. Kapitalizacja odnosi się do częstotliwości, z jaką procent składany zwiększa wartość konta. Przykładowo, w przypadku lokat możesz otrzymywać kapitalizację co roku, co kwartał, albo co miesiąc. Mając oprocentowanie 8% z kwartalną kapitalizacją, w ciągu roku wartość twojego konta wzrośnie cztery razy o 2%. Ponieważ zarobek jest wartością procentową, odprowadzany od wyższej sumy zawsze będzie większy. Jakie oprocentowanie wiąże się z kapitalizacją odsetek

Jakich produktów dotyczy kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek jest nierozłączną częścią produktów oszczędnościowych. Każda oferta, która pozwala ci zarobić na oprocentowaniu, musi określić częstotliwość kapitalizacji odsetek. Z tym zagadnieniem spotkasz się więc najczęściej pośród lokat bankowych oraz kont oszczędnościowych. Oprócz tego gra ona kluczową rolę pośród wielu ofert indywidualnych kont emerytalnych.

Dlaczego kapitalizacja odsetek jest ważna?

Jeżeli włożysz na lokatę 10 000 zł na oprocentowaniu 5% z kapitalizacją półroczną, po sześciu miesiącach zarobisz 250 zł, a za kolejne pół roku 256,25 zł. W sumie w ciągu roku zarobisz 506,25 zł. Ponieważ oprocentowanie kapitalizowane jest od obecnej sumy na koncie, częstsza kapitalizacja oznacza szybszy wzrost dochodu.

Jeżeli zamiast tego umieścisz 10 000 zł na lokacie z oprocentowaniem 5% i rocznym okresem kapitalizacji odsetek, po upływie roku otrzymasz już tylko 500 zł. W tym wypadku cała wypłata miała miejsce od wpłaconego na początku tysiąca, zamiast wzrosnąć po pół roku. Różnica sześciu złotych może wydawać się nie mieć większego znaczenia, jednak im wyższa suma środków na koncie i im dłużej są one przechowywane, tym więcej można zarobić na częstszej kapitalizacji odsetek.

Oto tabela dla przykładowych sum. Dla uproszczenia nie uwzględniamy w niej opłat wynikających z podatków:

Kapitalizacja odsetek Ilość środków na koncie po upływie roku przy oprocentowaniu 5% od wartości:
5 000,00 zł 10 000,00 zł 25 000,00 zł 50 000,00 zł
Roczna 5 250,00 zł 10 500,00 zł 26 250,00 zł 52 500,00 zł
Kwartalna 5 254,73 zł 10 509,45 zł 26 273,63 zł 52 547,27 zł
Miesięczna 5 255,81 zł 10 511,62 zł 26 279,05 zł 52 558,09 zł
Dzienna 5 256,34 zł 10 512,67 zł 26 281,69 zł 52 563,37 zł

Jak często następuje kapitalizacja odsetek?

W teorii bank może zaoferować w swojej ofercie dowolną ilość kapitalizacji odsetek w ciągu roku. Aby jednak łatwiej było wyliczyć oferowane przez usługę przychody, większość banków odnosi się do równych okresów w ciągu roku. Wobec tego możesz spotkać się z kapitalizacją odsetek następującą:

  • Raz w roku
  • Raz na pół roku
  • Co kwartał
  • Z każdym miesiącem
  • Codziennie

Im częstsza kapitalizacja, tym większy twój potencjalny przychód w porównaniu z inną ofertą o tym samym oprocentowaniu. Należy pamiętać, że kapitalizacja ma miejsce przez cały czas trwania umowy oszczędnościowej. Posiadając półroczną kapitalizację na lokacie pięcioletniej, otrzymasz w sumie dziesięć kapitalizacji odsetek przez cały okres trwania umowy.

Jak obliczyć kapitalizowane odsetki — wzór

Chcąc dowiedzieć się, ile zarobisz z daną kapitalizacją odsetek, nie musisz dodawać po kolei wszystkich rat. Wystarczy wykorzystać prosty wzór, aby zobaczyć dochody za pełny okres trwania inwestycji:

V = V0 * (1 + r/m)mn
  • V — oznacza kapitał końcowy, czyli ilość pieniędzy, jaką będziesz miał na koncie po zakończeniu procesu.
  • V0 — to kapitał początkowy, czyli ilość pieniędzy, jaką przelewasz na lokatę, rozpoczynając umowę.
  • r — to nominalna stopa procentowa, zapisana jako część setna. Przy 5% oprocentowaniu “r” wynosi 0,05.
  • m — odnosi się do kapitalizacji odsetek. Dla rocznej jest równy 1, dla miesięcznej 12 i tak dalej.
  • n — to czas trwania inwestycji w latach.

Poniżej przykład wykorzystania wzoru dla obliczenia zarobków przy wstępnej wpłacie (V0) 5 000 zł z oprocentowaniem (r) 5%, dziennej kapitalizacji odsetek (m = 365) oraz rocznym okresie trwania lokaty (n = 1).

V = 5 000 * (1 + 0,05/365)365*1
V = 5 000 * (1 + 0.0001369863)365
V = 5 000 * 1,05126749647
V = 5256,33748234

Naturalnie, ostateczny wynik zaokrąglamy do dwóch ostatnich wartości groszowych. Ponieważ trzecia liczba po przecinku jest powyżej pięciu, zaokrąglenia dokonujemy w górę. Zarobiliśmy więc 5 256,34 zł; tak jak to zaprezentowaliśmy w tabeli powyżej. Niestety, od tej sumy należy następnie odliczyć podatek.

Kapitalizacja odsetek a podatek Belki

Podatek Belki jest formą podatku dochodowego, odprowadzaną od zysku uzyskanego przez kapitalizowanie odsetek. Z uwagi na tę opłatę nie zachowujesz w pełni zarobku uzyskanego w ramach oprocentowania środków na koncie. Od wypracowanej kwoty bank odprowadza podatek w wysokości 19% od zysku jeszcze zanim pieniądze trafią na twoje konto.

Kapitalizacja odsetek — podsumowanie

Kapitalizacja odsetek to długość odstępów czasu, między którymi część oprocentowania jest dodawana do twojego stanu konta na lokacie, koncie oszczędnościowym, lub w oprocentowanym planie emerytalnym. Częstsza kapitalizacja oznacza, że pieniądze otrzymasz w kilku regularnych wpłatach. W ramach procentu złożonego każda wpłata zwiększa twój stan konta, sprawiając, że następna będzie wyższa. Porównując oferty o różnym oprocentowaniu i różnych okresach kapitalizacji warto wyliczyć dochód dla przykładowej sumy, aby upewnić się, która z ofert jest bardziej atrakcyjna.

Często zadawane pytania

Jak zaksięgować kapitalizowane odsetki?
Przychody finansowe uzyskane w ramach kapitalizacji odsetek na kontach prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą należy ująć w przychodach z działalności gospodarczej, pod datą ich otrzymania.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5