Akredo Sp. z o. o. [email protected] 0.00
ul. Postępu 14 Warszawa Mazowieckie 02-676 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Kredyt freelancera: czy można dostać kredyt w banku nie mając umowy o pracę?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Ocena: 5,00 / 2 osób

Jak dostać kredyt w banku, gdy nie mamy umowy o pracę? Sprawdzamy, które formy zatrudnienia i jakie dokumenty są brane pod uwagę przy udzielaniu kredytów bankowych bez umowy o pracę i czy mamy szanse na kredyt pracując na „śmieciówce” lub czerpiąc dochody z innych źródeł niż klasyczna umowa o pracę.

Poszukując pracy lub najlepszego zajęcia dla siebie, często kwestię formy zatrudnienia stawiamy na dalszym miejscu. Czasem świadome, czasem z konieczności. Umowy tzw. „śmieciowe” (umowa o dzieło i zlecenia) do niedawna charakteryzowały się gorszym traktowaniem osoby zatrudnionej w zakresie odprowadzania składek ZUS (obecnie na podstawie umowy zlecenia pracodawca odprowadza przynajmniej składkę zdrowotną na rzecz zatrudnionego pracownika, co umożliwia korzystanie z publicznej służby zdrowia), czy utrudniały zaciągnięcie na ich podstawie kredytu. Prowadząc działalność gospodarczą, będąc rolnikiem, utrzymując się z najmu, będąc na kontrakcie wojskowym czy wreszcie przebywając na rencie lub emeryturze – przy staraniach o kredyt obowiązywały nas odrębne zasady i konieczność wykazania się innym rodzajem dokumentacji poświadczającej dochód. Jakie formy zatrudnienia i dokumenty rozważane są przez banki przy udzielaniu kredytu osobom bez stałej umowy o pracę?

 

lub
Wypełnij wniosek

 

Forma zatrudnienia a kredyt bankowy

 

O ile starając się o kredyt bankowy posiadając umowę o pracę, wystarczy wykazać zatrudnienie w okresie minimum 3 miesięcy wstecz i 6 miesięcy wprzód (dokumentując ten fakt potwierdzeniem z konta za 3 ostatnie miesiące i zaświadczeniem od pracodawcy, również za 3 ostatnie miesiące), tak przy innych formach zatrudnienia możemy się spotkać z nieco innymi wymogami. Jakimi? Czytaj też: Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu gotówkowego

W zależności od formy zatrudnienia, starając się o kredyt musimy przedstawić w banku inne zaświadczenia i dokumenty. Każdy bank ma w tej kwestii odrębne wymagania, jednak bez spełnienia niezbędnego minimum, nie ma sensu rozwijać dalej tematu kredytu bankowego. Oto ono:

 

Kredyt bankowy a umowa o pracę (na czas nieokreślony)

 

Tu sprawa jest raczej prosta. Przedstawiamy:

– wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące (potwierdzający wpływy wynagrodzenia);
– zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu z podanym średnim wynagrodzeniem netto za 3 ostatnie miesiące;
– zaświadczenie z ZUS w formie druku RCX/ RCA (druk o podstawie naliczania składek za 3 ostatnie miesiące);

 

Kredyt bankowy a umowa o pracę (na czas określony)

 

Umowa o pracę, która jest zawarta na minimum 3 lub 6 miesięcy do przodu, w niektórych bankach traktowana jest jak umowa na czas nieokreślony, a zatem wykazać się musimy tymi samymi dokumentami, jak w umowie o pracę na czas nieokreślony:

– wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące (potwierdzający wpływy wynagrodzenia);
– zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu z podanym średnim wynagrodzeniem netto za 3 ostatnie miesiące;
– zaświadczenie z ZUS w formie druku RCX/ RCA (druk o podstawie naliczania składek za 3 ostatnie miesiące);

 

Kredyt bankowy a umowa zlecenia

 

– umowa zlecenia zawarta być musi od minimum 6 miesięcy i na minimum 6 miesięcy wprzód w momencie składania wniosku o kredyt;
– wyciąg z konta za ostatnie 6 miesięcy (potwierdzający wpływy wynagrodzenia);
– zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu z podanym średnim wynagrodzeniem netto za 6 ostatnich miesięcy;
– zaświadczenie z ZUS w formie druku RCX/ RCA (druk o podstawie naliczania składek za 6 ostatnich miesięcy);

 

Kredyt bankowy a umowa o dzieło

 

Teoretycznie w większości akceptowalna przez banki z wymogami jak przy umowie zleceniu, a więc:

– umowa zawarta od min. 6 miesięcy i na 6 miesięcy do przodu
– wyciąg z konta za ostatnie 6 miesięcy (potwierdzający wpływy wynagrodzenia);
– zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu z podanym średnim wynagrodzeniem netto za 6 ostatnich miesięcy;
– zaświadczenie z ZUS w formie druku RCX/ RCA (druk o podstawie naliczania składek za 6 ostatnich miesięcy);

 

Kredyt bankowy a kontrakt menadżerski

 

Warunki wnioskowania o kredyt na bazie kontraktu menedżerskiego są identyczne jak w przypadku umowy o pracę na czas określony, a więc:

– kontrakt podpisany od min. 3 miesięcy na min. 3-6 miesięcy w przód,
– wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące (potwierdzający wpływy wynagrodzenia);
– zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu z podanym średnim wynagrodzeniem netto za 3 ostatnie miesiące;
– zaświadczenie z ZUS w formie druku RCX/ RCA (druk o podstawie naliczania składek za 3 ostatnie miesiące);

Czytaj też: Jak wygląda procedura kredytowa ON-LINE?

 

Freelancer i kredyt

 

Kredyt bankowy a prowadzenie własnej działalności gospodarczej

 

Starać się o kredyt na osobę fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, możemy w momencie prowadzenia tej działalności przez minimum 12 miesięcy rozliczeniowych. Następnie, w zależności od formy rozliczania się, jesteśmy zobligowani do przedstawienia bankowi:

 

Rozliczenie na zasadach ogólnych:

 

– KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów) za wszystkie rozliczone miesiące, w roku minionym i bieżącym;
– PIT 36/ PIT 36L za rok rozliczeniowy poprzedni i bieżący (np. 2015 i 2016);
– PIT 5 / PIT 5K czyli sumę zaliczek na podatek dochodowy za rozliczone miesiące, w roku minionym i bieżącym;
– zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami;

 

Rozliczenie ryczałtem:

 

– PIT 28;
– ewidencja ryczałtu (przychodów) za wszystkie rozliczone miesiące, w roku minionym i bieżącym;
– zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami;

 

Rozliczanie z kartą podatkową:

 

– aktualna decyzja z Urzędu Skarbowego o wymiarze karty podatkowej (na dany rok rozliczeniowy);
– dowody wpłaty na podatek dochodowy za miniony rok;
– zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami;

 

Freelancer może mieć kredyt

 

Kredyt dla przedsiębiorcy

 

Będąc przedsiębiorcą starającym się o kredyt, zobligowani jesteśmy wypełnić minimum dwie poniższe przesłanki:

– działalność przedsiębiorcza musi być zarejestrowana w CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej);
– pozostałe dokumenty przedstawiamy w zależności od wytycznych konkretnego banku.

 

Kredyt bankowy dla rolnika

 

Rolnik starający się o kredyt, powinien wcześniej upewnić się, że posiada:

– status rolnika od minimum 12 miesięcy;
– decyzję z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych (nakaz płatniczy);
– jeśli na wykazanych gruntach ma miejsce uprawa, niezbędne jest wykazanie faktury za sprzedaż płodów rolnych z ostatnich 12 miesięcy;
– zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami;

 


Oblicz szacunkową kwotę Twojej raty
1000 zł 50000 zł
6 rat 72 raty
Szacunkowa kwota Twojej nowej raty
0.00 zł
* Przyjęto przeciętne oprocentowanie w wysokości %. Ostateczne oprocentowanie może być niższe lub wyższe w zależności od indywidualnej oceny banku.

 

Kredyty bankowe przy niestandardowych formach uzyskania dochodu

 

W sytuacjach mniej standardowych form uzyskiwania dochodu, również możemy starać się o kredyt w banku. Uwzględniając niezbędne minimum formalności, w poszczególnych przypadkach musimy przygotować następujące dokumenty i zaświadczenia:

 

Kredyt bankowy a renta

 

– wyciąg z konta bankowego z ostatniego miesiąca (potwierdzający wpływ świadczenia);
– decyzja o przyznaniu waloryzacji na czas nieokreślony;

 WAŻNE: renta nie akceptowalna przez banki to renta przyznana dziecku po zmarłym rodzicu, renta socjalna i renta odszkodowawcza;

 

Kredyt bankowy a emerytura

 

– wyciąg z konta bankowego z ostatniego miesiąca (potwierdzający wpływ świadczenia) lub decyzja o waloryzacji;

 

Kredyt bankowy dla prezesów spółek

 

– decyzja o powołaniu na prezesa spółki;
– wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące (potwierdzający wpływy wynagrodzenia);

 

Kredyt bankowy dla rentiera nieruchomości

 

– przedstawienie umów najmu posiadanych nieruchomości za co najmniej 6 miesięcy wstecz,
– wyciągi z konta za 6 ostatnich miesięcy potwierdzające wysokość deklarowanego dochodu (np. przelew za czynsz);

 

Kredyt bankowy a kontrakt wojskowy

 

– wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące (potwierdzający wpływy wynagrodzenia);
– potwierdzenie posiadania kontraktu od minimum 3 miesięcy i na min. 6 miesięcy do przodu;

 

Jakich zaświadczeń pracodawca nie może nam odmówić

 

Starając się o kredyt, bank może wymagać od nas przedstawienia różnych zaświadczeń na potwierdzenie naszych dochodów i zobowiązań. W tym również zaświadczeń z miejsca zatrudnienia. Dokumentów, których zawsze mamy prawo się domagać od pracodawcy, to wystawienie zaświadczenia o zarobkach i świadectwo pracy. Wydanie tych zaświadczeń na prośbę pracownika jest obowiązkiem pracodawcy i nie podlega dyskusji. Czytaj też: Jak zwiększyć swoje szanse na kredyt 5 SPOSOBÓW

Powyższe dane przedstawiają niezbędne minimum dokumentacji, jaką musimy przygotować starając się o kredyt w banku. Pamiętajmy jednak, że każdy bank posiada odmienne, właściwe tylko sobie wytyczne w kwestii wymaganych dokumentów i może poprosić nas o wykazanie dodatkowych zaświadczeń. Aby nie dać się zwariować, chcąc porównać kilka ofert z różnych banków, warto formalności powierzyć profesjonalistom.


lub
Wypełnij wniosek
2017.02.28 | Oceń artykuł
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]