Czym jest Scoring BIK i jak o niego zadbać
akredo.plKredytyZdolność kredytowaCzym jest Scoring BIK i jak o niego zadbać

Czym jest Scoring BIK i jak o niego zadbać

Starając się o kredyt zostaniemy przez bank sprawdzeni pod kątem zdolności i historii kredytowej. Zdolność kredytowa zależy od naszej aktualnej sytuacji, jednak na historię kredytową mamy wpływ. Scoring BIK sami konsekwentnie budujemy lub niszczymy. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się co to jest Scoring BIK, jaki mamy na niego wpływ i jaki wpływ ma on na decyzję banku.

Dominika Górska
Dominika Górska, 25.11.2022 r

Czym jest scoring BIK?

Scoring BIK to ocena punktowa klienta pod kątem wiarygodności i rzetelności w spłacanych zobowiązaniach. BIK ocenia klienta patrząc na niego pod kątem udzielanych kredytów, posiadanych kredytów i tego jak przebiega ich spłata. Jeśli kredyty są spłacane regularnie, nie pojawiają się poślizgi, ani zaległości, to ocena punktowa klienta jest wyższa. Jeżeli pojawiają się liczne odmowy z banków, kredyty nie są spłacane terminowo, a co gorsza pojawia się na nich zadłużenie, czyli brak w uregulowaniu raty, to wtedy Scoring BIK będzie spadał, a klient w oczach banków będzie mniej wiarygodny.

Jaka jest skala punktowa i podział scoringu BIK?

Scoring BIK przedstawiany jest w formie punktowej. Maksymalna ocena to 100/100, podczas gdy najgorsza to 1/100. Od wartości punktowej zależy ocena klienta. Tak wyglądają konkretne przedziały punktowe:

  • 100 - 80 - Scoring BIK pozytywny - klient raczej nie miał problemów z regularnym spłacaniem zobowiązań, nie miał zadłużeń, nie spotykał się z decyzją odmowną.
  • 79 - 60 - Scoring BIK neutralny - klient mógł mieć problemu z regularnym spłacaniem zobowiązań, nie miał rosnących zadłużeń, mógł spotkać się z odmowną decyzją.
  • 59 - 0 - Scoring BIK negatywny - klient miał problemy z regularnym spłacaniem zobowiązań, miał zadłużenia, spotykał się z negatywnymi decyzjami.

Im więcej odmownych decyzji kredytowych od banku, poślizgu w spłacie rat lub braku uregulowania raty, tym więcej punktów zostaje odjętych od puli. Z kolei spłacone kredyty, czy te wciąż spłacane, ale w terminie, oraz akceptacje ze strony banku, wpływają na Scoring BIK pozytywnie, dodając punkty do puli.

Jak zinterpretować otrzymany wynik?

Ze Scoringiem pozytywnym akceptacja wniosku kredytowego zwykle nie stanowi problemu. Klient z pozytywną historią i wysokim wskaźnikiem punktowym dla banku jest wiarygodnym i rzetelnym klientem, który nie powinien stanowić problemu, a jego zobowiązania najpewniej będą spłacane terminowo. Scoring neutralny jest najbardziej zagadkowy. Nie jest to już pozytywna ocena, ale nie jest też negatywna, co wiązałoby się z regularnymi odmowami. Jeżeli zdolność kredytowa i inne parametry klienta będą dla banku wystarczająco dobre, to neutralny Scoring raczej nie przeszkodzi w realizacji planów kredytowych. Natomiast jeżeli klient ma kiepski profil w ocenie banku, a do tego jego BIK jest neutralny, to raczej spotka się z odmową. Negatywny Scoring mówi sam za siebie. Banki nie udzielają kredytów, ani innych zobowiązań osobom z negatywną oceną punktową. W takiej sytuacji ratunkiem może okazać się instytucja pozabankowa, ponieważ zdarzają się firmy, które w ogóle nie weryfikują klienta w BIK lub nie przykładają do tego większej wagi.

Co wpływa na ocenę punktową BIK?

Na ocenę punktową BIK wpływ ma wiele czynników, jednak wszystkie związane są z produktami kredytowymi, udzielanymi przez banki, SKOKi i inne instytucje pozabankowe. Ocena zależna jest od takich rzeczy, jak spłata zobowiązań w wyznaczonych do tego terminach, sposób wykorzystania niektórych produktów bankowych, liczba składanych wniosków, w tym zaakceptowane wpływają pozytywnie, odrzucone negatywnie, oraz ilość posiadanych oraz zapłaconych dotychczas zobowiązań.

Terminowość a ocena punktowa BIK

Terminowość - czyli dokonywanie spłat w wyznaczonych terminach, najpóźniej w dniu daty spłaty, to bardzo istotny czynnik wpływający na ocenę punktową BIK. Każdy poślizg, nawet jedno, czy dwudniowy może zostać odnotowany w BIK i wpłynie niekorzystnie na ocenę historii kredytowej. Warto spłacać wszystko na czas.

Korzystanie z kart kredytowych i kredytów a scoring BIK

BIK przy ocenie punktowej bierze pod uwagę stopień wykorzystania wszelkiej maści produktów kredytowych. Największy nacisk kładziony jest na obserwację zadłużenia na kartach kredytowych oraz na limity w kontach. Im częściej i chętniej klient wykorzystuje cały limit na karty, czy z konta, tym bardziej ryzykowne są to praktyki. Ważne jest też spłacanie zadłużenia na karcie, czy kredytu w koncie. Znów pojawia się pojęcie terminowości w spłatach. Jeśli wszystkie płatności są uregulowane terminowo, ma to korzystny wpływ na ogólną ocenę.

Doświadczenie kredytowe a ocena punktowa BIK

Doświadczenie można rozumieć jako współpracę z bankami. Im większa historia kredytowa, a w niej nie uświadczymy niespłaconych kredytów, tym więcej punktów wędruje do ogólnej oceny klienta. Jeżeli wnioskujący bierze dużo zobowiązań i nie jest w stanie ich spłacać tak, jak powinien, to niestety ma to wpływ na jego niekorzyść. Warto wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji o już spłaconych kredytach. Wtedy, każde terminowo uregulowane zobowiązanie również będzie widoczne w BIK i będzie korzystnie wpływać na ocenę klienta. Taka zgoda szczególnie przydatna jest właśnie przy dużej ilości spłaconych kredytów. Wtedy, każdy terminowo uregulowany kredyt pokazuje, jak rzetelnym jest się klientem.

Wnioskowanie o inne kredyty a scoring BIK

Wnioskowanie to bardzo prosta kwestia. Im więcej wniosków o kredyt spotka się z negatywną, odmowną decyzją ze strony banku, tym gorzej wpływa to na bilans punktowy BIK. Z kolei, jeżeli już pierwszy wysłany wniosek owocuje uzyskaniem zobowiązania, to oczywiście wpływa to pozytywnie na Scoring. Warto pamiętać, że kolejny wniosek złożony w okresie nie dłuższym niż 14 dni od poprzedniego, traktowany jest jako to samo zapytanie kredytowe. W związku z tym nie będzie traktowany jako oddzielna próba uzyskania kredytu, ale jako jeden wniosek.

Scoring BIK a kredyt

Zgodnie z prawem bankowym obowiązującym w Polsce, banki muszą dokonać weryfikacji klienta w BIK przed udzieleniem mu kredytu. Każdy jeden wniosek złożony w banku, który tyczy się kredytu gotówkowego, kredytów celowanych, jak kredyt samochodowy, czy kredyt na fotowoltaikę, karty kredytowej, limitu w koncie, kredytu hipotecznego, musi być zweryfikowany pod kątem zdolności i historii kredytowej klienta. W związku z tym, im wyższy wskaźnik BIK, tym większa szansa, że wniosek nie zostanie odrzucony.

Oczywiście sama punktacja w BIK nie wpływa na decyzję banku. Każdorazowo bank sprawdza klienta jako osobę rzetelną, wiarygodną, wypłacalną. Poprzez ocenę zdolności kredytowej, najpierw ilościową, później jakościową, oraz weryfikację historii kredytowej, w tym Scoringu BIK, bank rysuje sobie profil kredytobiorcy. Każdy z czynników ma wpływ na możliwość uzyskania kredytu. Ocena ze strony BIK, w momencie kiedy bank nie jest do końca przekonany o tym, jaką decyzję powinien podjąć, może przechylić szalę. Nawet najbogatsi klienci, których zdolność kredytowa znacznie przewyższa kwotę kredytu, o który wnioskują, mogą spotkać się z odmową, gdy posiadają negatywną historię kredytową. Co z tego, że bank będzie miał modelowego klienta, który jednak nie przejmuje się zbytnio terminowym spłacaniem zobowiązań? Bank musi mieć pewność, że odzyska pożyczone środki. Z kolei klient, który balansuje na granicy wypłacalności, może zostać przez Scoring BIK uratowany. Skoro już kiedyś dostał podobny kredyt, bądź kredyty i nie pojawiły się nawet najdrobniejsze problemy ze spłatą zobowiązania, to dlaczego bank miałby nie podjąć ryzyka? Ostatecznie klient według BIK jest rzetelny i wiarygodny.

Scoring BIK a kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny, czyli największy możliwy do uzyskania kredyt w banku, to najbardziej wnikliwe sprawdzenie klienta. Bank pożyczając setki tysięcy złotych musi mieć pewność, że odzyska środki, nawet pomimo zabezpieczenia ustanowionego na hipotece. W tym przypadku klient jest sprawdzany bardzo dokładnie. Zdolność kredytowa musi być bardzo wysoka, dlatego warto o taki kredyt wnioskować w więcej niż jedną osobę. To ma znaczący wpływ na ocenę banku. Im więcej osób zobowiązanych do spłaty zobowiązania, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania środków.

Oczywiście raport BIK, a co za tym idzie, ocena historii kredytowej klienta, także są bardzo istotne w kwestii kredytu hipotecznego. W tej sytuacji banki nie ryzykują udzielania kredytu osobom nawet z neutralną oceną w BIKu, o klientach z negatywnym Scoringiem. Żeby móc uzyskać kredyt hipoteczny, koniecznym jest posiadanie pozytywnej oceny ze strony BIK. Dodatkowo, im bliżej 100 znajdzie się wnioskujący, tym lepiej dla niego.

Scoring BIK a kredyt gotówkowy

Oczywiście w związku z obowiązującym w Polsce prawem finansowym, bank musi sprawdzić BIK klienta, który wnioskuje o kredyt. W przypadku kredytu gotówkowego nie jest inaczej. Jednak w przypadku tego kredytu, bank nie podchodzi już tak restrykcyjnie do kwestii Scoringu. Jest on jednak nadal istotny. Negatywna historia kredytowa oczywiście przekreśli szanse na otrzymanie kredytu. Jednak z neutralną historią powinno to już być możliwe, pod warunkiem, że klient posiada odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Być może, nie uda się wziąć kredytu na maksymalne kwoty rzędu 200 000 złotych z neutralną historią kredytową, ale żeby uzyskać niski kredyt na, 2000 czy 5000 złotych, nie powinno to być przeszkodą.

Pusty BIK a kredyt

Przed wzięciem pierwszego w życiu kredytu, żaden klient nie będzie posiadał historii kredytowej, a co za tym idzie, posiada on 0 scoring BIK. Jak w takiej sytuacji banki patrzą na klienta? Pewne jest, że jako pierwszego kredytu, nie uda mu się uzyskać finansowania mieszkania czy domu. Żaden bank nie udzieli świeżemu klientowi, z zerowym BIKiem, kredytu hipotecznego. Warto jednak od samego początku budować sobie pozytywną zdolność kredytową. Niski kredyt, na 2000 czy 3000 złotych, przy odpowiedniej zdolności kredytowej klienta, nie powinien być trudny do uzyskania. Banki mają świadomość, że każdy swój pierwszy kredyt kiedyś weźmie. W przypadku braku jakichkolwiek wpisów w BIK banki przede wszystkim oceniają zdolność kredytową. Na tym etapie warto skorzystać z wielu mniejszych kredytów, które będzie łatwo uzyskać, niż rzucić się w pierwszej kolejności na zobowiązanie rzędu 30 000 złotych, którego pewnie i tak się nie uda uzyskać. Lepiej więc zacząć budowanie historii kredytowej od małego kredytu, który spłacany będzie terminowo, niż od odrzuconego wniosku na wysoki kredyt.

Czy można poprawić scoring BIK i zwiększyć szansę na otrzymanie kredytu?

Budowanie historii kredytowej i dbanie o swój Scoring BIK to nie jest nic nadzwyczaj trudnego. Wystarczą terminowe spłaty aktualnie posiadanych zobowiązań, oraz zgoda na przetwarzanie danych o kredytach spłaconych bez żadnego poślizgu, które bez tej zgody w BIKu nie są widoczne. To jest tym bardziej przydatne, jeśli w aktualnie spłacanym zobowiązaniu pojawiły się problemy z terminowością, ale na koncie klienta znajduje się szereg spłaconych bez problemu kredytów. Wtedy będą one dodatkowo wpływać na pozytywny wizerunek klienta.

Co jednak, jeśli Scoring BIK już w tym momencie ma wartość neutralną lub negatywną? Oczywiście można go spróbować poprawić. Istotne jest to, że nie ma się co spodziewać błyskawicznych efektów, gdyż reperowanie swojej historii kredytowej to proces długi, co najmniej tak długi, jak spłata kolejnych zobowiązań. Jest to właściwie jedyna droga, do poprawy swojej punktacji. Jeśli klient posiada ocenę neutralną lub negatywną, to warto skorzystać z oferty banków i wziąć niski kredyt, który w większości przypadków, nawet z neutralną historią kredytową, uda się uzyskać. Wtedy należy pilnować, aby jednak spłacany był terminowo. Każdy poślizg, czy niespłacona rata to znów pogrążanie siebie poprzez negatywny wpływ na Scoring. Jednak dbanie o uzyskane zobowiązanie da kilka punktów więcej. Im więcej takich niewielkich kredytów, których spłata nie powinna stanowić problemu, to większa szansa na podniesienie swojej oceny do zadowalającego poziomu.

Jak sprawdzić ocenę punktową BIK?

W celu sprawdzenia swojej oceny punktowe, niezbędnym krokiem jest rejestracja w serwisie BIK oraz pobranie raportu BIK. Dokument można kupić w pełnej wersji, wtedy wszystkie dane, włącznie ze Scoringiem BIK będą w dokumencie udostępnione. Można także starać się o raport BIK w wersji darmowej. Ten jednak oceny punktowej nie zawiera.

Scoring BIK a scoring bankowy?

W pierwszej kolejności trzeba nadmienić, że Scoring BIK i Scoring bankowy to są dwie różne rzeczy. O ile o Scoringu BIK na przestrzeni artykułu jest dużo informacji, to czym jest Scoring bankowy?

W sumie Scoring bankowy jest po części bardzo zbliżony do Scoringu BIK. Jest to forma oceny potencjalnego klienta banku pod kątem jego wiarygodności jako osoby spłacającej zobowiązanie. Również przedstawiany jest w formie punktowej oraz jest niezbędny do uzyskania kredytu. W każdym banku Scoring bankowy liczony jest nieco inaczej, ale wynika to z pewnych prostych praktyk. Scoring bankowy polega na tym, że potencjalny przyszły kredytobiorca porównywany jest z profilami klientów, którzy otrzymali taki sam kredyt i jak wygląda ich proces spłaty. Jeżeli obraz przyszłego klienta nie będzie pokrywał się z profilami osób, które już zobowiązanie spłacają, będzie wypadał gorzej w zestawieniu z nimi, to istnieje ryzyko, że wniosek zostanie odrzucony.

Scoring BIK podsumowanie

Scoring BIK, to obiektywne narzędzie, które może pomóc w uzyskaniu kredytu, lub wręcz przekreślić na niego szanse. Budowanie pozytywnej historii kredytowej to zadanie klienta, który musi dołożyć wszelkich starań, aby jego Scoring był jak najwyższy. W przypadku posiadania negatywnej historii kredytowej i borykaniem się z odmową za odmową, to następstwa nierozważnych działań kredytobiorców, którzy nie mogą mieć za to do nikogo pretensji. Nazbyt częste korzystanie z kredytów, brak terminowości w spłacaniu zaległości do banku, czy nawarstwiające się długi w ratach to czynniki, które niekorzystnie wpłyną na nasz Scoring BIK i obraz mało wiarygodnego klienta. Warto unikać takich praktyk i skupić się na budowaniu pozytywnej historii. Nie ryzykujmy kredytu, którego spłata będzie nazbyt wymagająca, lepiej wziąć szereg mały zobowiązań, które bez problemu mogą być spłacane.

Często zadawane pytania

Jak wcześniejsza spłata kredytu wpływa na scoring bik?
Wcześniejsza spłata kredytu, świadczy o wysokiej zdolności kredytowej oraz pozwala się szybko pozbyć aktualnego zobowiązania. Wszystko to działa na korzyść klienta w jego ocenie przez bank. Kredyt przestaje nosić ryzyko, że pojawi się poślizg w spłacie raty, a jeśli klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych kredytach, to wcześniej spłacone zobowiązanie dołączy do puli budującej pozytywną ocenę BIK.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5