Umowa pożyczki prywatnej - co musi zawierać?
akredo.plPożyczki pozabankowePożyczki prywatneUmowa pożyczki prywatnej - co musi zawierać?

Umowa pożyczki prywatnej - co musi zawierać?

Pożyczka prywatna to poważne zobowiązanie. Takiemu zaś powinna towarzyszyć pisemna umowa. Kiedy prawo nakazuje ją sporządzić? Czy pożyczka od rodziny też wymaga umowy? Jakie elementy musi zawierać ten dokument, by był wiążący? Publikujemy wzór umowy pożyczki prywatnej wraz z objaśnieniem.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Umowa pożyczki prywatnej - kiedy jest konieczna?

Czy pożyczka prywatna musi być udokumentowana umową? Chociaż prawo dopuszcza formę ustną takiego zobowiązania, to tylko do kwoty 1000 zł (lub wartości przedmiotów, jeżeli to one są przedmiotem pożyczki). Wszystkim innym pożyczkom, nawet w rodzinie, powinna towarzyszyć pisemna umowa. Tak stanowi kodeks cywilny. Umowa jest bowiem najlepszym dowodem nie tylko na sam fakt pożyczenia środków, ale też na warunki, w jakich się odbyło. To zaś może okazać się niezbędne do udokumentowania roszczeń w przypadku, gdy jedna ze stron nie chce wywiązać się z ustaleń. Co ważne - nie musi być to skomplikowany dokument przygotowany przez prawnika. Bardzo prosta umowa, zawierająca tylko kilka najważniejszych danych, również jest wiążąca.

Co musi zawierać umowa pożyczki prywatnej?

Jakie elementy musi zawierać umowa pożyczki prywatnej?

  • Oznaczenie stron - ich dane osobowe, miejsce zamieszkania, numer dokumentu tożsamości lub PESEL. W przypadku pożyczki rodzinnej warto też zaznaczyć stopień pokrewieństwa.
  • Datę i miejsce podpisania umowy.
  • Wskazanie przedmiotu umowy - w nomenklaturze prawniczej określane jest to celem. Jeżeli pożyczamy pieniądze, to należy zawrzeć w umowie dokładną ich kwotę oraz walutę. Jeżeli dochodzi do pożyczenia przedmiotu - jego w miarę dokładny opis (markę, model, numer seryjny - jeżeli przedmiot takowy posiada).
  • Termin spłaty - dokładna data spłaty pożyczki rozwieje wszelkie wątpliwości w razie nieporozumień między stronami. Sporządzenie umowy bez daty spłaty, powoduje automatycznie ustalenie terminu spłaty na 6 tygodni od momentu wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę. Spłatę można też rozbić na raty. Terminy spłat poszczególnych rat i ich kwoty również powinny znaleźć się w umowie.
  • Oprocentowanie - pożyczki nie muszą być oprocentowane (jeżeli tak jest w naszym przypadku, warto to zaznaczyć), jeżeli jednak decydujemy się na procent, to należy umieścić go w umowie.
  • Forma przekazania środków i spłaty - nie jest to obowiązkowe, ale warto zaznaczyć w jakiej formie przekazane będą środki. Gotówka może wydawać się wygodniejszą formą, jednak zalecamy przelew bankowy. Jest on dodatkowym dowodem na przekazanie środków oraz datę zawarcia zobowiązania.
  • Podpisy obu stron - by umowa uzyskała moc prawną musi być podpisana z własnej woli przez obie strony.

Dodatkowe elementy, które możemy znaleźć we wzorach umowy pożyczki prywatnej w internecie to np. określenie form wprowadzania zmian, odniesienie do konkretnych przepisów kodeksu cywilnego czy oznaczenie właściwego sądu. Nie są one konieczne, by umowa była wiążąca, z pewnością jednak nie zaszkodzą.

Umowa pożyczki prywatnej - wzór

Publikujemy darmowy wzór umowy pożyczki prywatnej, zawierający wyżej wymienione elementy. Pamiętajmy, że należy sporządzić dwie kopie umowy, po jednej dla każdej ze stron. Wzór umowy pożyczki prywatnej do pobrania.

Umowa pożyczki prywatnej - podsumowanie

Chociaż prawo w Polsce dopuszcza zaciągnięcie pożyczki prywatnej do 1000 zł na podstawie umowy ustnej, my radzimy zawsze podpisać umowę! Umowa pożyczki jest zabezpieczeniem interesu obu stron: pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy! Aby uniknąć sporów przy spłacie, warto spisać nawet prostą umowę, w której dokładnie określimy choćby podstawowe warunki: czas spłaty, kwotę pożyczki, kwotę do spłaty oraz ewentualne koszty.

Umowę najlepiej przygotować w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. Nawet jeśli pożyczamy pieniądze od dobrego znajomego lub rodziny - zachowaj ostrożność! Trudno jest przewidzieć, jak zmienią się relację między osobami i jakie konsekwencje może nieść za sobą pożyczka bez umowy!

 

Często zadawane pytania

Czy umowa pożyczki prywatnej może być bezterminowa?
Tak. W takiej sytuacji terminem spłaty będzie dzień 6 tygodni po wypowiedzeniu umowy przez pożyczkodawcę. Oczywiście pożyczkobiorca może spłacić zobowiązanie w każdej chwili.
Czy stroną w umowie pożyczki prywatnej może być więcej niż jedna osoba?
Tak. Zarówno po stronie pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Należy wtedy lekko zmodyfikować wzór umowy, tak by wszystkie zainteresowane osoby zostały w niej wymienione.
Kiedy umowa pożyczki prywatnej jest nieważna?
By doszło do unieważnienia umowy pożyczki musi wystąpić jedna z określonych prawem sytuacji: błędy formalne w umowie (np. brak podpisów), dodatkowe klauzule abuzywne (czyli niedozwolone prawnie), przyznanie pożyczki osobie nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych (osobie ubezwłasnowolnionej, nieletniej), brak zgodny współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania (w przypadku wspólnoty majątkowej) lub oprocentowanie przekraczające dozwolone prawem limity (dwukrotność wysokości odsetek ustawowych).
Czy umowa pożyczki prywatnej się przedawnia?
Tak. Pożyczka prywatna ulega przedawnieniu po 6 latach (z tym, że ostatecznym terminem jest ostatni dzień 6. roku). Jeżeli chcemy więc wyegzekwować od pożyczkobiorcy nasze środki musimy zrobić to przed tym terminem.
Czy umowa pożyczki prywatnej bez notariusza jest ważna?
Tak. Nie ma obowiązku podpisywania umowy pożyczki prywatnej w obecności notariusza.
Czy umowa pożyczki jest opodatkowana?
Tak. Podatek od pożyczki wynosi 0,5% wartości udzielonego zobowiązania.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5