Przewalutowanie kredytu
akredo.plKredytyKredyt walutowyPrzewalutowanie kredytu - kiedy się opłaca i jak to zrobić?

Przewalutowanie kredytu - kiedy się opłaca i jak to zrobić?

Wahania kursów powodują ciągłą obawę klientów, którzy spłacają kredyty hipoteczne w obcej walucie. Może ich więc skusić opcja przewalutowania kredytu. Wtedy pozostałe do spłaty zobowiązanie zostanie przeliczone na złotówki po aktualnym kursie. Zmieni się też element oprocentowania (WIBOR), ale przyjdzie nam też zapłacić sporą prowizję za taką operację. Kiedy opłaca się przewalutować kredyt? Jak wygląda procedura przewalutowania? Czy istnieją alternatywy wobec tego rozwiązania? Wszystko to, w poniższym artykule.

Patrycja Kowalczyk
Patrycja Kowalczyk, 09.01.2023 r

Czym jest przewalutowanie kredytu?

Przewalutowanie kredytu to zmiana waluty, w której będzie on od tej pory spłacany. Najczęściej jest to zmiana z waluty obcej na złotówki. Odbywa się to na wniosek kredytobiorcy i zazwyczaj dotyczy kredytu hipotecznego. Przeliczenie odbywa się niemal zawsze po kursie z dnia dokonania operacji i dotyczy tylko części zobowiązania pozostałej do spłaty. Dodatkowo następuje zmiana wskaźnika, który jest jednym z elementów wpływających na oprocentowanie. Z dotychczasowego LIBOR, SARON lub EURIBOR (w zależności od waluty) na dotyczący kredytów w złotówkach - WIBOR. Celem przewalutowania jest pozbycie się ryzyka walutowego, czyli ewentualnych strat wynikających z nagłego wzrostu lub spadku kursu poszczególnych walut. Przewalutowanie wymaga podpisania aneksu do umowy kredytowej, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami i prowizjami.

Warunki przewalutowania kredytu

Warunki, które musi spełnić klient, by doszło do przewalutowania kredytu są dwa:

  • większość dochodów uzyskiwana jest przez niego w złotówkach,
  • ma on zdolność kredytową wystarczającą do spłaty zobowiązania pomimo nowej, często wyższej, miesięcznej raty.

Jeżeli spełniamy te dwa kryteria, to przewalutowanie kredytu nie powinno stanowić dla nas większego problemu. Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego kredyty hipoteczne udzielone w walutach innych niż tych, w których kredytobiorca zarabia mogą zostać przewalutowane. Każdy bank zobowiązany jest przygotować odpowiednie procedury pozwalające na taką operację.

Ile trwa przewalutowanie kredytu?

Trudno jednoznacznie określić ile trwać będzie przewalutowanie kredytu. Wypełnienie i złożenie wniosku to jedynie początek procedury. Bank, w niektórych przypadkach, będzie musiał ponownie zbadać zdolność kredytową klienta, a to może potrwać nawet kilka tygodni. Niektórzy porównują wręcz czas oczekiwania na przewalutowanie do… starania się o nowy kredyt. Nie jest to więc proces szybki i będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość.

Koszt przewalutowania kredytu

Opłaty za przewalutowanie kredytu niestety nie należą do niskich. Zwykle należy się liczyć z prowizją za przewalutowanie rzędu od 0,5 do 1,5 procent wartości salda zadłużenia. Będzie ona doliczana do comiesięcznej raty. Ponadto czeka na też opłata za przygotowanie aneksu do umowy. Ta waha się od 100 do nawet 350 zł, w zależności od banku. Jednak jeszcze innym kosztem jest spread walutowy. To różnica między kursem wypłaty a spłaty kredytu. Ten jednak zależeć będzie od oferty, jaką przy okazji przewalutowania złoży nam bank.

Kiedy opłaca się przewalutowanie kredytu?

Opłacalność przewalutowania kredytu należy oceniać w stosunku do indywidualnej umowy kredytu oraz czasu, w którym taką operację chcemy przeprowadzić. To aktualny kurs waluty, w której zaciągnęliśmy zobowiązanie będzie dla nas kluczowy. Jeżeli złotówka jest wobec niej mocna - zmiana będzie korzystna. Jeżeli jednak to waluta naszego kredytu ma wysoki kurs, to nie będzie to opłacalne. Niestety, najczęściej na przewalutowanie decydują się klienci, którzy zaciągnęli kredyt, gdy obca waluta była słaba, a jej kurs wzrósł znacznie wraz z czasem. W takiej sytuacji należy przeprowadzić dokładne obliczenia, zapoznać się z ofertą banku i rozważyć czy cała operacja nie przyniesie nam więcej strat niż pożytku. Zwłaszcza, że czeka nas również prowizja od przewalutowania, którą będziemy spłacać bankowi z każdą pozostałą ratą. Z tego ostatniego powodu również sytuacja, w której została nam niewielka kwota do spłaty, nie jest optymalna do przeprowadzania przewalutowania. Ewentualny zysk z tej operacji może wtedy zostać skutecznie zniwelowany przez należną prowizję.

Przewalutowanie kredytu - procedura

Chociaż sama procedura przewalutowania kredytu nie jest specjalnie skomplikowana, to może okazać się bardzo rozciągnięta w czasie. Wszystko za sprawą ponownej oceny zdolności kredytowej klienta, do której może dojść. Jak przewalutować kredyt? Oto procedura krok po kroku:

  1. Złożenie wniosku o przewalutowanie. Wzór wniosku o przewalutowanie otrzymamy w naszym banku. Poza podstawowymi danymi, jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz informacji o kredycie (numer umowy i data jej zawarcia) powinniśmy podać też w jakiej walucie obecnie splacamy kredyt i na jaką chcemy ją zmienić. Oprócz tego czeka nas też złożenie oświadczenia o walucie, w której uzyskujemy dochody. Istotny może okazać się dzień, w którym złożymy wniosek - w niektórych banka to kurs właśnie z tej daty zostanie użyty do przewalutowania.
  2. Oczekiwanie na decyzję i propozycję banku. Bank po otrzymaniu naszego wniosku przedstawi nam propozycję nowych warunków. Jeżeli nowa rata będzie wyższa od dotychczasowej, to będzie musiał ponownie zbadać naszą zdolność kredytową. Poza tym bank przedstawi nam również koszty związane z przewalutowaniem.
  3. Podpisanie aneksu do umowy. Jeżeli bank wyda pozytywną decyzję co do przewalutowania, a my zaakceptujemy przedstawione przez niego warunki - przechodzimy do podpisania aneksu do umowy. Od tego momentu obowiązują nas nowe warunki spłaty kredytu.

Alternatywy dla przewalutowania kredytu

Czy przewalutowanie kredytu to nasza jedyna opcja w przypadku rosnącego kursu waluty, w której zaciągnęliśmy zobowiązanie? Nie. Warto przed podjęciem takiego kroku zapoznać się z alternatywnymi rozwiązaniami. Pierwszym jest odfrankowienie kredytu. Dotyczy ono, co oczywiste, jedynie kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich. Klienci, którzy zaciągnęli takie zobowiązanie mogą liczyć na korzystniejsze warunki np. przewalutowanie po kursie z dnia podpisania umowy czy usunięcie z umowy niedozwolonych postanowień w sprawie klauzul indeksacyjnych oraz zwrot nadpłaconych rat. W niektórych przypadkach można wręcz unieważnić całą umowę kredytową, jednak będzie to wymagało złożenia wniosku do sądu. Jeszcze innym rozwiązaniem jest postępowanie mediacyjne. Ma ono na celu podpisanie ugody zmieniającej postanowienia umowy i zadowalającej obie strony. Mediację tę prowadzić w naszym imieniu będzie Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Przewalutowanie kredytu - podsumowanie

Przewalutowanie kredytu to operacja zmiany waluty, w której będzie on spłacany. Odbywa się na wniosek klienta i dotyczy tylko części zobowiązania pozostałej do spłaty. Poza walutą zmieni się także jeden z elementów oprocentowania - wskaźnik LIBOR, SABOR lub EURIBOR zostanie zastąpiony WIBOR-em. Najbardziej opłaca się przewalutować kredyt, gdy jego waluta jest słaba wobec złotówki. Procedura przewalutowania nie jest skomplikowana, ale może okazać się czasochłonna - zwłaszcza, gdy bank będzie musiał ponownie ocenić naszą zdolność kredytową. Wiąże się też z dodatkową prowizją i opłatą za przygotowanie aneksu do umowy.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5