Upadłość konsumencka - wszystko co trzeba wiedzieć
akredo.plZadłużeniaKomornikUpadłość konsumencka - wszystko co trzeba wiedzieć

Upadłość konsumencka - wszystko co trzeba wiedzieć

Jeśli toniesz w długach i nie radzisz sobie samodzielnie z ich spłatą, szukasz jakiegoś rozwiązania. Być może jesteś w sytuacji, z której nie masz już wyjścia i jedynym rozwiązaniem będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dowiedz się czym jest, jak z niej korzystać, oraz jakie niesie ze sobą skutki. Pamiętaj, że upadłość konsumencka to rozwiązanie ostateczne.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe względem osób prywatnych. Ma to na celu pomoc osobom, które nie mogą uporać się z posiadanymi zadłużeniami. Wtedy, kierują wniosek o upadłość konsumencką do sądu, w celu zredukowania, umorzenia lub spłacenia z majątku posiadanych długów i rozpoczęcie nowego etapu w życiu, wolnym od zadłużeń.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje w wyniku postępowania sądowego. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć sam zadłużony, jak i jego wierzyciele. Upadłość konsumencka to prawo osób fizycznych, które nie prowadzą żadnej działalności, ani nie pozostają w spółce. Prawo do upadłości konsumenckiej przysługuje dłużnikom niewypłacalnym, których niespłacone zadłużenie sięga co najmniej trzech miesięcy.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Są też pewne sytuacje, które całkowicie uniemożliwiają złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Do takich sytuacji zaliczają się:

  • dłużnik jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym za długi spółki,
  • dłużnik nie jest niewypłacalny, zadłużenie dotyczy okresu krótszego niż 3 miesiące,
  • dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat złożył wniosek o upadłość i została ogłoszona z częściowym lub całkowitym umorzeniem długów,
  • dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzyciela.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Aby sąd ogłosił upadłość konsumencką musi odbyć się postępowanie. Aby odbyło się postępowanie, dłużnik lub wierzyciel muszą złożyć wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Złożenie wniosku kosztuje 30 złotych. Jednak aby w ogóle można wniosek złożyć i nie został on odrzucony już na wstępie, ważne, aby zadłużenie wynikało co najmniej z 3 miesięcy braku spłaty. Jeśli okres w jakim wystąpiło niespłacone zadłużenie, jest krótszy niż 3 miesiące, wniosek zostanie automatycznie odrzucony, gdyż dłużnik nie kwalifikuje się do upadłości konsumenckiej. Osoba, która wniosek składa, bez względu, czy jest to dłużnik, czy jego wierzyciel, musi mieć również pewność, że dłużnik jest niewypłacalny w sytuacji, w której aktualnie się znajduje. Dopiero mając pewność, że dłużnik jest niewypłacalny, a okres zadłużenia to co najmniej 3 miesiące, złożenie wniosku jest zasadne.

Etapy ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dążenie do tego można podzielić na etapy. Pośród najważniejszych etapów wyszczególnić można:

  • Złożenie wniosku o upadłość konsumencką - dłużnik wypełnia wniosek o upadłość i składa w sądzie,
  • Orzeczenie o upadłości lub lub odrzuceniu upadłości - sąd przygląda się wnioskowi i w ciągu od około 3 tygodni, do nawet 3 miesięcy wystawia opinię o zasadności lub odrzuceniu wniosku o upadłość. Jeśli sąd zatwierdzi wniosek o upadłość, następują kolejne kroki,
  • Zlikwidowanie majątku osoby ogłaszającej upadłość - syndyk wyprzedaje majątek zgłaszającego upadłość, a następnie z uzyskanych środków zaspokaja część należności względem wierzycieli, proces ten może trwać nawet półtora roku,
  • Sądowe ustalenie planu spłat - po częściowym zaspokojeniu z majątku dłużnika, sąd ustala dalszy plan spłat względem wierzycieli na okres 12, 24 lub 36 miesięcy. Dla dłużników, którzy dążyli z premedytacją do nazbyt dużego zadłużenia, okres spłat może sięgać nawet 7 lat.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Choć wniosek o upadłość konsumencką można złożyć już po 3 miesiącach braku spłaty posiadanych zobowiązań, a w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, część posiadanych długów może zostać umorzona, to warto się zastanowić nad wyborem tej drogi. Ogłoszenie przez bank upadłości konsumenckiej niesie ze sobą, dla byłego dłużnika, niemałe konsekwencje.

Po ogłoszeniu upadłości ograniczony będzie dostęp do pieniędzy, a majątek zostanie rozsprzedany. Nie dość, że syndyk zajmie część wynagrodzenia, które zostanie przeznaczone na spłatę wierzycieli, to istnieje także ryzyko, że syndyk sprzeda pojazd, a także inne ruchomości wnioskującego. Jedyne, czego syndyk nie może sprzedać, to wyposażenie niezbędne do codziennego życia, np. pralka, lodówka.

Ryzyko utraty mieszkania również jest realnym zagrożeniem dla osoby z upadłością konsumencką. Jeśli długi są wyjątkowo wysokie, syndyk może na potrzeby zaspokojenia wierzycieli, sprzedać nieruchomość. Były właściciel nie będzie miał innego wyjścia, jak przeprowadzić się do innego lokum. Z środków ze sprzedaży jego poprzedniego mieszkania, przysługują mu środki na pokrycie kosztów mieszkania, za okres od 12 do 24 miesięcy.

Utrudniony jest dostęp do własnego majątku, który nie został sprzedany w celu zaspokojenia wierzycieli. Tak więc samodzielnie nie można sprzedać ani mieszkania, ani pojazdu, a w trakcie postępowania upadłościowego lub nawet etapu spłaty wierzycieli, żaden bank nie udzieli zobowiązania, więc o tym również warto pamiętać.

Koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej to jedynie koszt złożenia wniosku w sądzie, czyli opłata w wysokości 30 złotych. Żadne inne koszty sądowe, czy pozasądowe nie będą naliczane. Jedynym wyjątkiem jest potrącenie należności dla syndyka. Potrącenie następuje z rat, których wysokość określa bank.

Upadłość konsumencka - podsumowanie

Upadłość konsumencka to droga do uporządkowania sytuacji finansowej i pozbycia się długów na szczególnych warunkach. W wyniku postępowania upadłościowego, część lub całość zobowiązania względem wierzycieli może zostać umorzona. Warto jednak pamiętać, że upadłość konsumencka może doprowadzić do sprzedaży majątku wnioskującego, w tym pojazdów i nieruchomości. Utrudnione będzie też zarządzanie własnym majątkiem, jeśli już sąd uzna upadłość za prawomocną. Wnioskujący może mieć problem ze sprzedażą części swojego majątku, a na pewno w okresie spłaty wierzycieli nie uzyska żadnego kredytu. Zanim zdecydujemy się złożyć wniosek o upadłość konsumencką warto rozeznać się w innych możliwościach uregulowania długu. Być może nie jest to zadłużenie, które wymaga ogłoszenia upadłości, a jedynie rzetelnego i przemyślanego planu spłaty.

Często zadawane pytania

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli zadłużenie nie sięga co najmniej 3 miesięcy, kiedy w ciągu ostatnich 10 lat już ogłoszono upadłość dla danej osoby, a nawet gdy wnioskujący posiada działalność.
Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej egzekucja komornicza zostanie umorzona?
Egzekucja komornicza zasądzona przed ogłoszeniem upadłości, zostaje wstrzymana w dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Czy upadłość konsumencka ma zastosowanie transgraniczne?
Wniosek o upadłość konsumencką składa się w kraju, w którym uzyskuje się większość dochodu. Jeśli większość dochodu wnioskujący uzyskuje za granicą, a wniosek składa w Polsce, musi uargumentować dlaczego postępuje w ten sposób.
Czy można cofnąć upadłość konsumencką?
Tak, w dowolnym momencie można wycofać się z procesu upadłościowego. Po zasądzeniu upadłości, można się z niej wycofać w wyniku oddłużenia.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5