Akredo Sp. z o. o.22 21 31 966kontakt@akredo.pl 0.00
ul. Poznańska 7/3WarszawaMazowieckie00-680Polska
facebook linkedin youtube google plus

Czym jest upadłość konsumencka?

2016.04.28 |
Ocena: 2,42 / 19 osób
Summary
Article Name
Czym jest upadłość konsumencka?
Description
Zapoznaj się z artykułem, który w przystępny sposób wyjaśnia czym jest upadłość konsumencka. W treści artykułu znajdziesz odpowiedzi na kluczowe pytania.
Author
Publisher Name
Akredo Sp. z o. o.
Publisher Logo

 

Upadłość konsumencka ogłaszana jest w momencie, gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych. Wówczas zobowiązania te są redukowane lub całkowicie umarzane przez sąd rejonowy. Konsument musi m.in. udowodnić, że ta niewypłacalność nie jest z jego winy. Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać spis wierzycieli, dłużników i tytułów egzekucyjnych, a także wykaz spłat wierzytelności z ostatnich 6 miesięcy.

.

Czy upadłość konsumencka jest groźna?
  1. Co oznacza słowo „upadłość”?
  2. Jakie warunki powinien spełnić wnioskujący o upadłość konsumencką?
  3. Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką i gdzie go złożyć?
  4. Jak wygląda proces umarzania zobowiązań przez sąd i ile trwa?

 

Znaczenie słowa „upadłość”

 

Upadłość to słowo, które większości z nas kojarzy się raczej z plajtującymi przedsiębiorstwami niż z niewypłacalnymi klientami banków. Od kilku lat funkcjonuje ono w polskim systemie prawnym także w odniesieniu do osób fizycznych.

Z punktu widzenia dłużnika jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym – przewiduje nawet umorzenie części zobowiązań, jednak warunki, od których uzależnione jest uzyskanie takiej pomocy, sprawiają, że upadłość jest poza zasięgiem olbrzymiej większości zadłużonych.

 

Warunki, jakie musi spełnić dłużnik wnioskujący o upadłość

 

Upadłość konsumencka, czyli zadeklarowana przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obowiązuje na mocy wprowadzonej w 2009 roku ustawy. Według jej przepisów upadłość jest procedurą oddłużeniową, połączoną z zobowiązaniem dłużnika do pokrycia pewnej części zobowiązań.

Dłużnik może taką procedurę uruchomić pod warunkiem, że jego niewypłacalność ma charakter niezawiniony i powstałą na skutek przyczyn zewnętrznych, społecznie usprawiedliwionych (np. utrata pracy, choroba). Dłużnik musi również spełnić wymagania postawione mu podczas rozprawy o stwierdzenie upadłości oraz posiadać majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania i kosztów pracy syndyka.

 

Wniosek o upadłość konsumencką

 

Dłużnik, który uzna, że jego sytuacja daje szanse na konsumencką upadłość, powinien złożyć wniosek w wydziale sądu rejonowego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. Pismo, poza uzasadnieniem, powinno zawierać spis majątku dłużnika, obejmujący wszystkie przedmioty, które mogą podlegać egzekucji. We wniosku należy również przedstawić i udokumentować:

 

  • spis wierzycieli wraz z wysokością wszystkich zobowiązań;
  • spis tytułów egzekucyjnych i zajęć;
  • wykaz spłat wierzytelności dokonanych w ostatnich 6 miesiącach;
  • spis dłużników osoby składającej wniosek.

 

 

Proces umarzania długu przez sąd

 

Sąd w ciągu dwóch miesięcy podejmuje decyzję, czy przychyla się do wniosku czy jednak go odrzuca. W przypadku, gdy ogłosi upadłość, poleci syndykowi sporządzić inwentarz majątku dłużnika i przedstawić plan likwidacyjny.

Obejmujący najwyżej 5 lat plan ten szczegółowo określa, jak podzielone zostaną fundusze uzyskane z licytacji masy upadłościowej, w jakiej kolejności spłacani będą wierzyciele oraz, które z wierzytelności zostaną po wspomnianym 5-letnim okresie umorzone. Trzeba pamiętać, że sąd umarza wskazane zobowiązania wyłącznie, gdy bez zarzutu wywiążemy się z wszystkich punktów przyjętego planu.

Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

X
Nie odchodź
Mamy dla Ciebie ciekawe artykuły, które oszczędzą twój CZAS i PIENIĄDZE!

Zapisywanie danych

Proszę czekać. Dane są zapisywane

Proszę wypełnić brakujące dane

Proszę wypełnić brakujące pola przed wysłaniem zgłoszenia.

Zamknij [x]
Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]
Zostaw swój nr, oddzwonimy!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych Akredo.pl*