Akredo Sp. z o. o. 22 21 31 966 kontakt@akredo.pl 0.00
ul. Poznańska 7/3 Warszawa Mazowieckie 00-680 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Czym jest upadłość konsumencka?

2016.04.28 |
Ocena: 2,50 / 20 osób

Upadłość konsumencka ogłaszana jest w momencie, gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych. Wówczas zobowiązania te są redukowane lub całkowicie umarzane przez sąd rejonowy. Konsument musi m.in. udowodnić, że ta niewypłacalność nie jest z jego winy. Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać spis wierzycieli, dłużników i tytułów egzekucyjnych, a także wykaz spłat wierzytelności z ostatnich 6 miesięcy.

Summary
Article Name
Czym jest upadłość konsumencka?
Description
Zapoznaj się z artykułem, który w przystępny sposób wyjaśnia czym jest upadłość konsumencka. W treści artykułu znajdziesz odpowiedzi na kluczowe pytania.
Author
Publisher Name
Akredo Sp. z o. o.
Publisher Logo
Czy upadłość konsumencka jest groźna?
  1. Co oznacza słowo „upadłość”?
  2. Jakie warunki powinien spełnić wnioskujący o upadłość konsumencką?
  3. Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką i gdzie go złożyć?
  4. Jak wygląda proces umarzania zobowiązań przez sąd i ile trwa?

Znaczenie słowa „upadłość”

Upadłość to słowo, które większości z nas kojarzy się raczej z plajtującymi przedsiębiorstwami niż z niewypłacalnymi klientami banków. Od kilku lat funkcjonuje ono w polskim systemie prawnym także w odniesieniu do osób fizycznych.

Z punktu widzenia dłużnika jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym – przewiduje nawet umorzenie części zobowiązań, jednak warunki, od których uzależnione jest uzyskanie takiej pomocy, sprawiają, że upadłość jest poza zasięgiem olbrzymiej większości zadłużonych.

Warunki, jakie musi spełnić dłużnik wnioskujący o upadłość

Upadłość konsumencka, czyli zadeklarowana przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obowiązuje na mocy wprowadzonej w 2009 roku ustawy. Według jej przepisów upadłość jest procedurą oddłużeniową, połączoną z zobowiązaniem dłużnika do pokrycia pewnej części zobowiązań.

Dłużnik może taką procedurę uruchomić pod warunkiem, że jego niewypłacalność ma charakter niezawiniony i powstałą na skutek przyczyn zewnętrznych, społecznie usprawiedliwionych (np. utrata pracy, choroba). Dłużnik musi również spełnić wymagania postawione mu podczas rozprawy o stwierdzenie upadłości oraz posiadać majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania i kosztów pracy syndyka.

Wniosek o upadłość konsumencką

Dłużnik, który uzna, że jego sytuacja daje szanse na konsumencką upadłość, powinien złożyć wniosek w wydziale sądu rejonowego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. Pismo, poza uzasadnieniem, powinno zawierać spis majątku dłużnika, obejmujący wszystkie przedmioty, które mogą podlegać egzekucji. We wniosku należy również przedstawić i udokumentować:

  • spis wierzycieli wraz z wysokością wszystkich zobowiązań;
  • spis tytułów egzekucyjnych i zajęć;
  • wykaz spłat wierzytelności dokonanych w ostatnich 6 miesiącach;
  • spis dłużników osoby składającej wniosek.

Proces umarzania długu przez sąd

Sąd w ciągu dwóch miesięcy podejmuje decyzję, czy przychyla się do wniosku czy jednak go odrzuca. W przypadku, gdy ogłosi upadłość, poleci syndykowi sporządzić inwentarz majątku dłużnika i przedstawić plan likwidacyjny.

Obejmujący najwyżej 5 lat plan ten szczegółowo określa, jak podzielone zostaną fundusze uzyskane z licytacji masy upadłościowej, w jakiej kolejności spłacani będą wierzyciele oraz, które z wierzytelności zostaną po wspomnianym 5-letnim okresie umorzone. Trzeba pamiętać, że sąd umarza wskazane zobowiązania wyłącznie, gdy bez zarzutu wywiążemy się z wszystkich punktów przyjętego planu.

Summary
Article Name
Czym jest upadłość konsumencka?
Description
Zapoznaj się z artykułem, który w przystępny sposób wyjaśnia czym jest upadłość konsumencka. W treści artykułu znajdziesz odpowiedzi na kluczowe pytania.
Author
Publisher Name
Akredo Sp. z o. o.
Publisher Logo
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]
X
JUŻ UCIEKASZ?
ZACZEKAJ i dowiedz się jak płacić nawet 500 zł mniej miesięcznie za Twoje kredyty.

Zapisywanie danych

Proszę czekać. Dane są zapisywane

Proszę wypełnić brakujące dane

Proszę wypełnić brakujące pola przed wysłaniem zgłoszenia.

Zamknij [x]
Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]
Zostaw swój nr, oddzwonimy!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych Akredo.pl