Akredo Sp. z o. o. [email protected] 0.00
ul. Postępu 14 Warszawa Mazowieckie 02-676 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Czym jest upadłość konsumencka?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Ocena: 2,50 / 22 osób

Upadłość konsumencka ogłaszana jest w momencie, gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych. Wówczas zobowiązania te są redukowane lub całkowicie umarzane przez sąd rejonowy. Konsument musi m.in. udowodnić, że ta niewypłacalność nie jest z jego winy. Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać spis wierzycieli, dłużników i tytułów egzekucyjnych, a także wykaz spłat wierzytelności z ostatnich 6 miesięcy.

  1. Co oznacza słowo „upadłość”?
  2. Jakie warunki powinien spełnić wnioskujący o upadłość konsumencką?
  3. Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką i gdzie go złożyć?
  4. Jak wygląda proces umarzania zobowiązań przez sąd i ile trwa?

Znaczenie słowa „upadłość”

Upadłość to słowo, które większości z nas kojarzy się raczej z plajtującymi przedsiębiorstwami niż z niewypłacalnymi klientami banków. Od kilku lat funkcjonuje ono w polskim systemie prawnym także w odniesieniu do osób fizycznych.

Z punktu widzenia dłużnika jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym – przewiduje nawet umorzenie części zobowiązań, jednak warunki, od których uzależnione jest uzyskanie takiej pomocy, sprawiają, że upadłość jest poza zasięgiem olbrzymiej większości zadłużonych.

Warunki, jakie musi spełnić dłużnik wnioskujący o upadłość

Upadłość konsumencka, czyli zadeklarowana przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obowiązuje na mocy wprowadzonej w 2009 roku ustawy. Według jej przepisów upadłość jest procedurą oddłużeniową, połączoną z zobowiązaniem dłużnika do pokrycia pewnej części zobowiązań.

Dłużnik może taką procedurę uruchomić pod warunkiem, że jego niewypłacalność ma charakter niezawiniony i powstałą na skutek przyczyn zewnętrznych, społecznie usprawiedliwionych (np. utrata pracy, choroba). Dłużnik musi również spełnić wymagania postawione mu podczas rozprawy o stwierdzenie upadłości oraz posiadać majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania i kosztów pracy syndyka.

Wniosek o upadłość konsumencką

Dłużnik, który uzna, że jego sytuacja daje szanse na konsumencką upadłość, powinien złożyć wniosek w wydziale sądu rejonowego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. Pismo, poza uzasadnieniem, powinno zawierać spis majątku dłużnika, obejmujący wszystkie przedmioty, które mogą podlegać egzekucji. We wniosku należy również przedstawić i udokumentować:

  • spis wierzycieli wraz z wysokością wszystkich zobowiązań;
  • spis tytułów egzekucyjnych i zajęć;
  • wykaz spłat wierzytelności dokonanych w ostatnich 6 miesiącach;
  • spis dłużników osoby składającej wniosek.

lub
Wypełnij wniosek

Proces umarzania długu przez sąd

Sąd w ciągu dwóch miesięcy podejmuje decyzję, czy przychyla się do wniosku czy jednak go odrzuca. W przypadku, gdy ogłosi upadłość, poleci syndykowi sporządzić inwentarz majątku dłużnika i przedstawić plan likwidacyjny.

Obejmujący najwyżej 5 lat plan ten szczegółowo określa, jak podzielone zostaną fundusze uzyskane z licytacji masy upadłościowej, w jakiej kolejności spłacani będą wierzyciele oraz, które z wierzytelności zostaną po wspomnianym 5-letnim okresie umorzone. Trzeba pamiętać, że sąd umarza wskazane zobowiązania wyłącznie, gdy bez zarzutu wywiążemy się z wszystkich punktów przyjętego planu.

2016.04.28 | Oceń artykuł
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]